Hotline

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

              

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พาชมการทำงานของยุวแรงงาน